Dzielnice i znane miejsca w Trójmieście

Wrzeszcz Dolny to jedna z gdańskich dzielnic, znajdująca się na północno-środkowym obszarze miasta, zaraz nad rzeką Strzyżą. Dzielnica słynie między innymi z tego, że narodził się tutaj i lata swojej młodości spędził Gunter Glass, noblista literacki. Wrzeszcz Dolny znalazł odbicie w jego twórczości i wspomniany zostaje między innymi w bardzo popularnej książce autora, pod tytułem Blaszany bębenek.

Terytorium i dawny podział historyczny

Tak jak wspomniano przed chwilą, dzielnica znajduje się w północno-środkowej części Gdańska, geograficznie leży więc na terenie Pobrzeża Kaszubskiego. Przepływająca przez Wrzeszcz Dolny rzeka formuje Staw Browarny (zapewniający dostęp do wody historycznej kuźni i późniejszemu browarowi na tychże terenach).

Dzielnica sąsiaduje z 7 innymi obszarami administracyjnymi Gdańska i są to między innymi Aniołki, Wrzeszcz Górny, Letnica, czy też Brzeźno.

Według statusu dzielnicy, jej granicę wyznaczają tory kolejowe biegnące od wiaduktu nad ulicą Uczniowską do przystanku SKM Politechnika. Kolejny bok wydzielony jest przez torowisko na północnym-zachodzie od strony ogródków działkowych za ulicą Kościuszki, aż do Alei Rzeczypospolitej. Przy ulicy Chrobrego granica biegnie dalej na północ, a na skrzyżowaniu z Aleją Hallera ciągnie się obok ogródków działkowych, wracając do stadionu na wspomnianej przed chwilą ulicy Uczniowskiej.

Jeżeli chodzi natomiast o podział historyczny dzielnicy, to w przeszłości wyróżniało się tutaj k. Pierwszym z nich była Kolonia we wschodniej części Wrzeszcza Dolnego, na terenie której znajdowało się osiedle pracownicze z początku XX stulecia. Kolejny obszar to Kuźniczki, skupione przy dawnym browarze oraz Nowe Szkoty w południow-wschodniej części dzielnicy. Ostatni z historycznych obszarów Wrzeszcza Dolnego to Polenhof. Nazwa pochodzi jeszcze z czasów funkcjonowania Wolnego Miasta Gdańsk i odnosiła będzie się do obszarów zdominowanych wtedy przez ludność polską.

Ważniejsze obiekty architektoniczne i oświatowe

Wrzeszcz jest dosyć spokojną i malowniczą okolicą, w której nie tylko napotkamy się na sporą ilość terenów zielonych (Park Kuźniczki i nad Strzyżą), ale także na wyjątkowe kamienice tworzone w oparciu o naprawdę oryginalne style architektoniczne (Dom Guntera Grassa przy ulicy Lewela).

Warto zwrócić jednocześnie uwagę, że na terenie dzielnicy znajdujemy Cmentarz Ofiar Terroru Hitlerowskiego, który upamiętnia wszystkich poległych w walkach podczas działań związanych z Drugą Wojną Światową.

Wrzeszcz Dolny to również siedziba Kilku liceów ogólnokształcących, dużego wydziału farmaceutycznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, czy też lokalizacja Centrum Edukacji Nauczycieli. Natknąć możemy się tutaj także na rozległy Ogród Roślin Leczniczych, oddany do użytku w 1948 roku i działający nieprzerwanie jako placówka naukowa.

Transport

Wszyscy mieszkańcy Dolnego Wrzeszcza z pewnością nie mają powodów do narzekań jeżeli chodzi o ilość i jakość większych węzłów komunikacyjnych. Pprzez ich dzielnicę przebiega bowiem główna oś Dolnego Tarasu (mianem Dolnego Tarasu nieformalnie określane są nadmorskie dzielnice Trójmiasta położone na obszarach o bardzo niskiej wysokości n.p.m.). Oprócz tego, można stąd wjechać bezpośrednio na Al. gen. Józefa Hallera, przebiegającą przez Śródmieście.

Znajdując się na terenie Wrzeszcza Dolnego mamy także możliwość skorzystania z 5 różnych połączeń tramwajowych, linii autobusowych oraz dworca kolejowego i Szybkiej Kolei Miejskiej.