Dzielnice i znane miejsca w Trójmieście

Obłuże to dzielnica zlokalizowana na północnym skraju Gdyni, jednocześnie jeden z największych ośrodków mieszkalnych miasta. Liczba ludności wynosi tutaj obecnie 20 tysięcy mieszkańców. Warto zauważyć, że jeszcze przed rokiem 1933 była to osobna wieś, którą miasto wchłonęło w czasie swojego dynamicznego rozwoju w okresie międzywojennym.

Gdynia Obluze

Chociaż do dzisiaj nie udało się poznać dokładnej etymologii nazwy Obłuże, to według mieszkańców jest ona związana z dosyć popularną legendą. Mówi ona, że w zamierzchłych czasach na okoliczne wzgórze dotarł wędrownik pochodzący z Kaszub. Zauroczony lokalnym krajobrazem miał westchnąć po kaszubsku: O Błeże, jak tu pięknie (O Boże, jak tutaj pięknie). Od tej pory mieszkańcy Kaszub miejsce to mieli nazywać Obłeżem, od czego wywodzi się bezpośrednio obecna nazwa dzielnicy.

Najważniejsze informacje historyczne

Pierwsze ślady osadnictwa na tychże terenach pochodzą jeszcze z 700 roku przed naszą erą. Może to oznaczać więc, że nazwa Obłuże sięga swoimi korzeniami jeszcze dalej i wywodzi się z języka wenetyjskiego, którym posługiwali się dawni mieszkańcy dzisiejszej Gdyni w czasie epoki żelaza.

Późniejsze ślady działalności człowieka niestety urywają się w okolicach pierwszych lat naszej ery, a kolejne wskazówki sugerujące, że mógł znajdować się tutaj gród obronny, datowane są dopiero na VII wiek czasów nowożytnych.

Pierwsze zapiski dotyczące wsi Obłuże, znajdujemy natomiast w księgach z roku 1214. Wszystko dzięki podarowaniu tychże terenów siostrom Norbertankom z Żukowa, które przeniosły tutaj swoją siedzibę.

Z czasów o wiele nam bliższych, dowiadujemy się natomiast, że w połowie wieku XIX wieś Obłuże zamieszkiwana była przez zaledwie 300 osób. Dynamiczny przyrost ludności rozpoczyna się natomiast dopiero w dwudziestoleciu między wojennym, za sprawą dołączenia wsi do miasta Gdyni w 1933 roku.

Położenie

Od strony wschodniej Obłuże granicy z dzielnicą Babie Doły oraz Oksywie, od zachodu natomiast z Pogórzem. Przy stronie południowej przebiega granica z Gminą Kosakowo i licznymi terenami przemysłowymi, w przeciwległej części zlokalizowane są natomiast bloki mieszkalne, domki jednorodzinne i ogródki działkowe, które zajmują praktycznie połowę terenów administrowanych przez władze dzielnicy.

Na terenie Obłuża znajdujemy także kilka osiedli. Do tych największych należy Obłuże Centrum, Górne, Leśne i Nowe, a także Kaczy Dół i Obłuże Nad Stawkiem.

Komunikacja

Przez dzielnicę przebiegają początkowe kilometry Trasy imienia Eugeniusza Kwiatkowskiego, która w ostatnich latach połączona została z drogą ekspresową S6 oraz autostradą A1. Dzięki temu mieszkańcy mogą liczyć nie tylko na komfortowy dostęp do praktycznie wszystkich części Trójmiasta, ale również do największych szlaków komunikacyjnych wykraczających poza granice metropolii.

Poprzez Obłuże nie kursują tramwaje, z powodów stricte ekonomicznych, zostały zastąpione bowiem trolejbusami. Pierwsze linie uruchomiono tutaj praktycznie zaraz po zakończeniu działań wojennych i kilka z nich funkcjonuje do dzisiaj.

Transport publiczny opiera się w głównej mierze na autobusach, które kursują w stronę praktycznie wszystkich dzielnic Gdyni oraz do jej ścisłego centrum. Należy zaznaczyć również obecność linii kolejowej i kilku stacji, a także obecność Szybkiej Kolejki Miejskiej, która od rozpoczęcia Euro 2012 łączy Chylonię z Portem Lotniczym Gdynia-Kosakowo.

Zabudowa dzielnicy

Jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku, w dzielnicy przeważała niska i jednorodzinna zabudowa, skupiając się w centralnej części Obłuża. Główne ulice mocno obstawione były natomiast kilkukondygnacyjnymi kamienicami.

Dynamiczny rozwój przemysłu morskiego w Gdyni spowodował jednak potrzebę poszerzenia miejskiej sypialni. Władze komunistyczne podjęły więc decyzję o rozpoczęciu inwestycji związanych z osiedlami mieszkaniowymi na terenie Obłuża, co w efekcie pozwoliło na stworzenie gęstej siatki bloków 5-o i 11-opiętrowych. Do dzisiaj, większość mieszkań i kompleksów osiedlowych w obszarze dzielnicy pochodzi z tego okresu, znajdując się w posiadaniu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej, która administruje obecnie 6 tysiącami lokali.

Ogródki działkowe ?Obłuże?

Jak wspomniano na samym początku, praktycznie połowa obecnej dzielnicy zarezerwowana jest dla Rodzinnych Ogródków Działkowych w Gdyni. Po raz pierwszy, zielone tereny rozparcelowano tutaj pomiędzy pracowników Iglopolu w 1980 roku. Powstało wtedy około 140 działek, z których każda liczyła sobie prawie 500 metrów kwadratowych powierzchni.

Po zmianach ustrojowych w naszym kraju tereny zmieniły jednak właściciela, poszerzone zostały o dodatkowe obszary i ostatecznie na powierzchni ponad 26 hektarów zdecydowano się utworzyć ogrody działkowe, które w praktycznie niezmienionej formie funkcjonują do dzisiaj.

ROD Gdynia ?Obłuże? to obecnie 569 działek oraz 14 parceli zarezerwowanych dla składowania i magazynowania urządzeń gospodarczych oraz niezbędnych na działkach narzędzi. Od tego czasu ogród funkcjonuje bardzo prężnie, dawno zapomniano jednak na jego terenie o większych akcjach społecznych. Jeszcze dekadę temu organizowano tutaj ogromne festyny, które przykuwały uwagę praktycznie całej dzielnicy.