Dzielnice i znane miejsca w Trójmieście

Letnica jest dzielnicą położoną na północy Gdańska nad Martwą Wisłą. Dzielnica ta ma charakter głównie mieszkaniowy i przemysłowy. Aktualnie dzielnica przeżywa silną rewitalizację w związku z powstaniem na jej terenie stadionu PGE ARENA.
Gdańsk Młyniska i Letnica

Historia dzielnicy

Pierwsze wzmianki o dzielnicy pochodzą już z 1772 roku. Dzielnica była silnie związana z klasztorem oliwskim (czyli najstarszą placówką klasztorną na Pomorzu).

Gdańsk Letnica ulica Uczniowska

Po pierwszym rozbiorze Polski mieszkańcy Letnicy uzyskali zgodę warzenie piwa i palenie gorzałki na własny użytek.

Dzielnica nigdy nie była zamożna – po drugiej wojnie światowej dodatkowo ten stan rzeczy wzmocniły decyzje władz Gdańska. W letnicy umieszczano lokatorów mających problemy z opłacaniem czynszu i lokatorów eksmitowanych z innych lokalizacji.

Działania te spowodowały upadek dzielnicy. Aktualnie stan ten ulega zmianie – działania rewitalizacyjne na szeroką skalę pozwalają odrodzić się podupadłej dzielnicy. Głównym powodem rewitalizacji dzielnicy jest położenie w niej stadionu PGE Arena.