Dzielnice i znane miejsca w Trójmieście

Obecnie największa pod względem zaludnienia dzielnica Gdyni, zamieszkiwana przez prawie 30 tysięcy stałych mieszkańców. Potocznie nazywana gdyńską sypialnią, mieszczą się tutaj bowiem głównie bloki mieszkalne oraz niska zabudowa domków jednorodzinnych. W pozostałej części dzielnicy, która od osiedli oddzielona jest traktem kolejowym, znajdujemy natomiast tereny przemysłowe.

Gdynia Chylonia

Gdynia Chylonia (źródło:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:POL.Gdynia.Chylonia.jpg)

Charakterystyka położenia

Graniczące z Chylonią dzielnice to między innymi Pogórze, Pustki Cisowskie, Leszczynki oraz Cisowa. Bezpośrednie sąsiedztwo gęsto zalesionych obszarów Trójmiejskiego Parku Narodowego sprawia, że wszyscy zainteresowani znajdują tutaj rozliczne tereny spacerowe oraz rekreacyjne.

Centrum dzielnicy w czasach współczesnych ukształtowało się w okolicach dworca kolejowego Gdynia Chylonia, gdzie znajdujemy również urząd pocztowy oraz najwyższy budynek mieszkalny w tej części miasta, popularnie zwany Domem Towarowym ?Chylonia?.

Zarys historyczny dzielnicy

Chylonia, jeszcze jako osobna miejscowość, po raz pierwszy w oficjalnych zapiskach pojawia się w okolicach 1414 roku. Znana wtedy pod nazwą Kylow, wielokrotnie zmieniała oficjalne nazewnictwo. Było to spowodowane przechodzeniem tychże rejonów pod wpływy władz o różnych narodowościach.

W czasach niemieckiej okupacji, przybrała nazwę Kielau, a już w roku 1930 wcielona została bezpośrednio do Gdyni (chociaż wywołało to sporo kontrowersji i powszechny sprzeciw mieszkańców).

Najstarsza część gdyńskiej dzielnicy zlokalizowana jest w okolicach kościoła Św. Mikołaja, który powstał w XIX wieku. Najważniejszy okres rozwoju tego obszaru Trójmiasta przypada na moment wybudowania dworca kolejowego w ostatnich dekadach tego samego stulecia. To właśnie wtedy uformowało się nowe centrum dzielnicy, o którym wspomniano już wcześniej.

Komunikacja

Przez Chylonię przebiega ulica Morska, czyli jedna z głównych arterii komunikacyjnych miasta. Swój początek ma tutaj również Obwodnica Trójmiasta, dzięki czemu mieszkańcy mogą w bardzo wygodny i komfortowy sposób dostać się do wybranych części metropolii.

Nie możemy zapominać także o obecności dworca PKP oraz kilku stacjach Szybkiej Kolejki Miejskiej. Przez Chylonię przejeżdżają również tramwaje oraz kursuje kilka linii autobusowych, kierujących się przede wszystkim w stronę Śródmieścia.

Park Kiloński

Praktycznie w samym sercu dzielnicy, pomiędzy ulicami Morską, Wiejską i Chylońską, znajdujemy rozległy Park Kiloński, na którego terenach w przeszłości znajdował się ogromny staw. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku tereny te jednak zaczęto stopniowo osuszać, a pierwsze konkretne projekty zagospodarowania obszaru pojawiły się w połowie lat siedemdziesiątych. W efekcie, powstał park sportowo-rekreacyjny, w którym znajdujemy szerokie deptaki, place zabaw, ścieżki rowerowe i boiska.

Należy jednak zauważyć, że plany zagospodarowania tychże terenów ostatecznie wdrożone zostały dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych, a ostatni etap projektu zrealizowano dekadę temu. Dzięki temu park jest jednak dosyć nowoczesny i spełnia wymagania dzisiejszych mieszkańców Chyloni.

Kościół parafialny pw. Świętego Mikołaja

Niezaprzeczalnie największy i najważniejszy zabytek na terenie gdańskiej Chyloni. Chociaż obecny kościół wzniesiony został dopiero w XIX wieku, to jego najstarsza część pochodzi jeszcze z XIV stulecia, kiedy na tychże terenach wybudowano pierwszą, skromną świątynię katolicką.

W kolejnych wiekach budynek poddawano częstej modernizacji, równie często ulegał zniszczeniu lub dewastacji. Ostateczny kształt nadany został mu w latach 80-tych ubiegłego stulecia, kiedy to miejsce miała jego ostatnia rozbudowa. Od tego okresu znajduje się również na liście gdyńskich zabytków i od początków swojej 700-letniej historii jest ostoją wiernych na tychże terenach.