Dzielnice i znane miejsca w Trójmieście

Zwany przez starszych mieszkańców Gdańska, Nową Górką, Chełm jest jedną z dzielnic głównej metropolii Trójmiasta, leżącą na historycznych terenach Starej Wsi. W jego bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się kilka innych gdańskich dzielnic, między innymi Siedlce, czy też Wzgórze Mickiewicza.

Oprócz podziału stricte administracyjnego, wśród mieszkańców dzielnicy utarł się także mniej formalny rozłam terenu na Stary oraz Nowy Chełm. Ta pierwsza część składa się głównie z osiedla robotniczego powstałego w okresie międzywojennym, druga natomiast z rejonów pozostałych, które charakteryzują się zabudową wielkiego zespołu mieszkaniowego.

Historia Chełma

Jeszcze do roku 1516, oficjalną nazwą tego obszaru była Nowa Górka (zapiski dotyczące tej nazwy pojawiają się po raz pierwszy w połowie XIV wieku). Na terenie dzisiejszego Chełma znajdowała się posiadłość biskupia, należąca przede wszystkim do władz kościelnych pochodzących z Kujaw. Dookoła grodu biskupiego powstawać zaczęła także osada, która w źródłach niemieckojęzycznych po raz pierwszy pojawia się jako Stolzenberg.

Jeszcze w czasach I rozbioru Polski, na terenach tych powstało założone przez Fryderyka Wielkiego miasto o tej samej nazwie, z własnym burmistrzem, urzędem pocztowym, akcyzą i cłem, które miało stać się konkurencją gospodarczą dla dynamicznie rozwijającego się Gdańska.

Błyskawicznie przebiegające prace budowlane oraz napływ ludności wiejskiej sprawiły, że w przeciągu zaledwie kilku lat, nowopowstałe miasto zamieszkiwało już ponad 10 tysięcy osób. W tym samym momencie Gdańsk posiadał około 36 tysięcy stałych rezydentów.

Początek wieku XIX, doprowadził jednak do doszczętnego zniszczenia Stolzenbergu, który kilka lat później wcielony został do Gdańska. Przez długi czas jego tereny były porzucone, budynki niszczały, a główny rynek zarósł chwastami.

Pierwsze prace remontowe i modernizacyjne rozpoczęły się tutaj tak naprawdę dopiero w wieku XX, kiedy coraz dynamiczniej rozwijający się Gdańsk potrzebował miejsca na pomieszczenie kolejnych mieszkańców. Po zaledwie kilkunastu latach przybyło tutaj co najmniej kilkaset domków jedno i wielorodzinnych. Po zakończeniu wojny, dzielnica otrzymała natomiast swoją nową nazwę ? Chełm. Wzięła się ona od przekładu członu niemieckiego nazewnictwa. Berg został zamieniony na Chełm, który w mowie staropolskiej oznaczał górę.

Komunikacja

Bezpośrednio z Chełma istnieje dostęp do Trasy W-Z łączącej śródmieście z obwodnicą, a także możliwość dojazdu do drogi krajowej numer 91. Chociaż dzielnica dobrze skomunikowana jest ze ścisłym centrum miasta, to w ostatnich latach prowadzone są wytężone prace, aby unowocześnić i usprawnić dostępne obecnie węzły.

W 2007 roku uruchomiona została także linia tramwajowa, kursująca między centrum a Chełmem. Obecnie, jest to najbardziej stroma trasa miejskiej kolejki na trenie całego kraju!

Dzięki powstaniu kilka lat temu pętli tramwajowej oraz niewielkiego dworca postojowego dla autobusów, przez Chełm kursuje obecnie kilkanaście tramwajów i autokarów oraz linie nocne.

Zabytki na terenie dzielnicy

W Chełmie natknąć będziemy mogli się między innymi na stary cmentarz żydowski, którego początki sięgają co najmniej XVII wieku. Z tego okresu pochodzi bowiem pierwsza pisemna wzmianka o nim, pozostałości najstarszych grobów wskazywać mogą jednak na jego o wiele dłuższą historię.

Znajduje się tutaj także teren byłego podobozu pracy Stolzenberg, którego macierzysta jednostka zlokalizowana była na terenie Malborka.