Dzielnice i znane miejsca w Trójmieście

Bazylika Mariacka

Bazylika Marciacka a dokładniej Archikatedralna Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku nie bez przyczyny zwana jest potocznie ?koroną miasta Gdańska?. Jej zachodnia wieża- dzwonnica oraz jej potężne mury wznoszą się nad miastem niczym korona zwieńczająca głowę króla. Bazylika ta jest swoistym symbolem miasta Gdańska, jednym z najbardziej charakterystycznych elementów pejzażu Głównego Miasta.

Bazylika mariacka gdansk ubt

Budowla ta to największa na świecie świątynia wzniesiona z cegły. Jej kubatura to około 155 000 m3, powierzchnia to około 5 000 m2, długość 105,5 m, szerokość w osi transeptu 66 m, szerokość w nawie głównej 41 m. Wysokość wieży w kalenicy to około 82 m, a wysokość sklepień to 27 do 29 m. Największe okno ma powierzchnię 127 m2.Te liczby może niewiele mówią, bo prawdziwą potęgę bazyliki można poczuć dopiero przechadzając się wzdłuż jej murów czy to od strony ulicy Piwnej czy od strony ulicy Podkramarskiej. Najpiękniejszy jednak widok i najbardziej urokliwy można podziwiać podchodząc do bazyliki od ulicy Mariackiej, która sama w sobie jest niepowtarzalnym zabytkiem i niezwykle urzekającym miejscem.

Gdańsk Ulica Mariacka 008

Historycznie budowa bazyliki rozpoczęła się w roku 1343 i trwała aż do roku 1502 (niektóre źródła podają, że budowano ją w latach 1346-1506), kiedy to 28 lipca mistrz Henryk Hetzel wmurował ostatnią cegłę sklepienia. Budowę świątyni można podzielić na okresy. Pierwszy trwał od roku 1343 do przełomu lat 1360/1361 i w tym czasie wybudowano pierwotny mniejszy kościół, który mieścił się w obrysie obecnego korpusu zachodniego. Kolejny etap trwający od 1379 do 1447 roku zaowocował wzniesieniem dzisiejszego transeptu oraz prezbiterium. Okres trzeci (lata 1484-1502) to wzniesionie nowych ścian naw bocznych oraz wykonanie sklepienia.

Kościół mariacki jest typowym przykładem późnego gotyku ceglanego. Został wzniesiony na planie nieregularnego krzyża łacińskiego, składa się z trzech naw. Sklepienia wszystkich naw znajdują się na tej samej wysokości (halowy charakter bazyliki) i oparte są na ośmiobocznych filarach. Sklepienia te są sztuką same w sobie, charakteryzuje je bardzo ciekawy i skomplikowany układ żeber. W nawie głównej oraz w transepcie znajdujemy sklepienia typu gwieździstego, z kolei nawy boczne przekryte są sklepieniami kryształowymi. Wchodząc so środka, warto unieść głowę, by podziwiać kunszt średniowiecznej architektury i poczuć wielkość i jednoczesną lekkość tej konstrukcji.

Podczas II Wojny Światowej bazylika uległa bardzo poważnym zniszczeniom. Spłonęły wszystkie dachy, jak również ich drewniana konstrukcja, zniszczeniu uległo także 14 dużych sklepień. Zniszczona została zabytkowa posadzka. Uszkodzone zostały również mury, okna i bramy. Znaczna część zabytkowego wyposażenia kościoła została uratowana dzięki zmagazynowaniu jej w wiejskich kościołach, dworkach, i innych miejscach zlokalizowanych na terenie byłego Wolnego Miasta Gdańska. Dziś dzięki temu możemy podziwiać we wnętrzu kościoła liczne dzieła sztuki.

Między innymi znaleźć tam możemy: ołtarz główny, którego autorem był mistrz Michał z Augsburga, ołtarz powstał w latach 1510 do 1517; tabernakulum, które zostało wykonane w latach 1478 do 1482 z polichromowanego drewna dębowego; witraż pod chórem przedstawiający ukrzyżowanie Chrystusa, datowany na 1899 rok; kaplica św. Rajnolda a w niej kopia słynnego tryptyku ?Sądu Ostatecznego? Memlinga; ambona datowana na 1616 rok wykonana z dębowego polichromowanego drewna, ozdobiona rzeźbami i obrazami czy chrzcielnica.

Zwiedzanie bazyliki jest płatne w godzinach 9:00- 17:30. Msze święte odbywają się w niedziele i święta w godzinach: 7:30, 8:30, 9:30 10:30,12:00, 18:00 (od października do kwietnia) zaś o 19:00 (od maja do września), w dni powszednie w godzinach 6:30, 7:30 i 18:00.

Więcej informacji na stronie http://www.bazylikamariacka.pl/